Która z liczb jest największa?
`9`
`2`
`8`
`10`
Policz od `1` do `10` i zastanów się, która z podanych liczb jest największa.
Największą z liczb jest `10`.