Zaznacz najmniejszą liczbę:
`4`
`5`
`6`
`7`
Policz od `1` do `10` i zastanów się, która z podanych liczb jest najmniejsza.
Najmniejszą z liczb jest `4`.