Która liczba jest największa?
`10sqrt16`
`12sqrt4`
`12root(3)(8)`
`12root(4)(16)`
brak
`10sqrt16 = 10*4=40` `12root(3)(8) = 12*2=24` `12sqrt4 = 12*2 = 24` `12root(4)(16) = 12*2=24` a więc `10sqrt16`