Która liczba jest największa?
`6sqrt100`
`13sqrt25`
`2sqrt81`
`8sqrt64`
brak
`8sqrt64 = 8*8=64` `2sqrt81 = 2*9=18` `6sqrt100 = 6*10=60 ` `13sqrt25 = 13*5=65` a więc `13sqrt25`