Która liczba jest największa?
`6sqrt25`
`6sqrt16`
`2root(3)(27)`
`8root(3)(8)`
brak
`6sqrt25 = 6*5 = 30` `6sqrt16 = 6*4 = 24` `8root(3)(8) = 8*2=16` `2root(3)(27) = 2*3=6` a więc `6sqrt25`