Która liczba jest największa?
`(4sqrt16)*4`
`(8sqrt4)*4`
`(2sqrt25)*2`
`(3sqrt36)*3`
brak
`(8sqrt4)*4 = 8*2*4=64` `(2sqrt25)*2 = 2*5*2=20` `(3sqrt36)*3 = 3*6*3=54` `(4sqrt16)*4 = 4*4-:2=8` a więc `(8sqrt4)*4`