Która liczba jest największa?
`3 sqrt 36*2`
`4 sqrt 81 -:2`
`2 sqrt 16*4`
`8 sqrt 4*2`
brak
`3 sqrt 36*2 = 3*6*2=36` `4 sqrt 81 -:2 = 4*9-:2=18` `2 sqrt 16*4 = 2*4*4=32` `8 sqrt 4*2 = 8*2*2=32` a więc `3 sqrt 36*2`