Która liczba jest największa?
`6 sqrt 36`
`5sqrt 49`
`3sqrt 81`
`4sqrt 64`
brak
`6 sqrt 36 = 6*6=36` `5 sqrt 49 = 5*7=35` `3 sqrt 81 = 3*9=27` `4 sqrt 64 = 4*8=32` a więc `6 sqrt 36`