Która liczba jest największa?
`4sqrt 64`
`6sqrt 16`
`5sqrt 36`
`2 sqrt 25`
brak
`4sqrt 64 = 4*8=32` 6`sqrt 16 = 6*4=24` 5`sqrt 36 = 5*6=30` `2 sqrt 25 = 2*5=10` a więc `4sqrt 64`