Która liczba jest największa?
`2*(2sqrt 16)`
`frac{4sqrt 25}{2sqrt16}`
`2*(2sqrt4)`
`3*(2sqrt49)-:2`
brak
`3*(2sqrt49)-:2 = 3*(2*7)-:2 = 21` `frac{4sqrt 25}{2sqrt16} = 20/8 = 2,5` `2*(2sqrt 16) = 2*(2*4) = 16` `2*(2sqrt4) = 2*(2*2) = 8` a więc `3*(2sqrt49)-:2`