Która liczba jest największa?
3`sqrt 36`
`4 sqrt 25`
2`sqrt 16`
`2sqrt 64`
brak
`4 sqrt 25 = 4*5=25` `2sqrt 64 = 2*8=16` 2`sqrt 16 = 2*4=8` 3`sqrt 36 = 3*6=18` a więc `4 sqrt 25`