Który zestaw liczb jest największy?
`1 1/2`
`1 7/10`
`1 4/8`
`1 6/10 `
Zamień liczby na ułamki dziesiętne
`1 7/10 = 1,7` `1 6/10 = 1,6` `1 4/8 = 1,5` `1 1/2 =1,5` a więc `1 7/10` jest największe