Który zestaw liczb jest największy?
`1 2/3`
`1 1/2`
`1 4/5`
`1 3/4`
Zamień liczby na ułamki dziesiętne
`1 4/5 = 1,8` `1 3/4 = 1,75` `1 1/2 = 1,50` `1 2/3 = 1,666...` a więc `1 4/5` jest największe