Który zestaw liczb jest największy?
`2-3^5`
`-0,1 + 2`
`3,1-4`
`-0,3+1,7`
Sprawdź i oblicz ile wynosi każda para liczb.
`-0,1 + 2` ponieważ `-0,1 + 2` = `1,9`