Która liczba jest największa?
`0,012345`
`0,1`
`-0,023`
`-0,11`
Sprawdź każdą parę liczb.
`0,1` ponieważ liczba nie jest na minusie i jest większa od liczby `0,012345`