Która liczba jest największa?
`-0,00876`
`-0,0111`
`-3,12`
`-0,15`
Sprawdź każdą parę liczb.
`-0,00876` ponieważ liczba na minusie jest większa wtedy, gdy jest bliżej zera na osi liczbowej