Co jest prawdziwe?
`-0,15< -0,2`
`-0,15> 0,2`
`0,15< -0,2`
`-0,15> -0,2`
Zwróć uwagę na znaki liczb.
`-0,15> -0,2`, ponieważ liczba na minusie jest większa wtedy, gdy jest bliżej zera na osi liczbowej