Która z podanych liczb jest najmniejsza? `20, 7, 11, 4`
`4`
`7`
`11`
`20`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `4,7,11,20` Najmniejsza jest liczba `4`.