Która z podanych liczb jest najmniejsza? `2,5,13,11`
`5`
`11`
`13`
`2`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `2,5,11,13` Najmniejsza jest liczba `2`.