Która z podanych liczb jest najmniejsza? `6,5,11,10`
`11`
`5`
`6`
`10`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `5,6,10,11` Najmniejsza jest liczba `5`.