Która z podanych liczb jest najmniejsza? `12,15,13,19`
`13`
`15`
`19`
`12`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `12,13,15,19` Najmniejsza jest liczba `12`.