Która z podanych liczb jest najmniejsza? `17,19,11,13`
`17`
`19`
`11`
`13`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `11,13,17,19` Najmniejsza jest liczba `11`.