Która z podanych liczb jest najmniejsza? `10,3,7,12`
`3`
`7`
`10`
`12`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `3,7,10,12` Najmniejsza jest liczba `3`.