Która z podanych liczb jest najmniejsza? `12,20,11,10`
`20`
`10`
`11`
`12`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `10,11,12,20` Najmniejsza jest liczba `10`.