Która z podanych liczb jest najmniejsza? `15,7,12,10`
`15`
`12`
`10`
`7`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `7,10,12,15` Najmniejsza jest liczba `7`.