Która z podanych liczb jest najmniejsza? `1, 8, 12, 4`
`12`
`1`
`8`
`4`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `1,4,8,12` Najmniejsza jest liczba `1`.