Która z podanych liczb jest największa? `7,1,16,18`
`7`
`18`
`16`
`1`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `1,7,16,18` Największa jest liczba `18`.