Która z podanych liczb jest największa? `5,4,8,2`
`8`
`4`
`5`
`2`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `2,4,5,8` Największa jest liczba `8`.