Która z podanych liczb jest największa? `15,2,14,18`
`14`
`2`
`18`
`15`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `2,14,15,18` Największa jest liczba `18`.