Która z podanych liczb jest największa? `5,12,7,11`
`7`
`5`
`12`
`11`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `5,7,11,12` Największa jest liczba `12`.