Która z podanych liczb jest największa? `19,11,8,10`
`10`
`8`
`19`
`11`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `8,10,11,19` Największa jest liczba `19`.