Która z podanych liczb jest największa? `7,5,16,10`
`7`
`5`
`10`
`16`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `5,7,10,16` Największa jest liczba `16.`