Która z podanych liczb jest największa? `13,4,8,11`
`8`
`11`
`13`
`4`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `4,8,11,13` Największa jest liczba `13`.