Która z podanych liczb jest największa? `5,9,1,17`
`9`
`1`
`17`
`5`
Spróbuj uporządkować liczby od najmniejszej do największej.
Po uporządkowaniu liczb od najmniejszej do największej otrzymamy: `1,5,9,17` Największa jest liczba `17`.