Która z liczb jest największa? `2 1/3; 2,3; 15/7; 2 1/4`
`2 1/3`
`2,3`
`15/7`
`2 1/4`
Najlepiej jak wszystkie ułamki sprowadzisz do jednej postaci np. wszystkie do ułamków zwykłych bądź dziesiętnych
`2 1/3` = `2,33333....` `2,3`= `2,30000...` `15/7` = `2 1/7` `2 1/4` = `2,25` Zatem największą liczbą jest ułamek `2 1/3`