Która liczba ma najmniejszą wartość?
`sqrt 16`
`-1^4`
`(-1)^6`
`sqrt 4`
Oblicz wartość każdej liczby
`-1^4=-1` `(-1)^6=1` `sqrt 4=2` `sqrt 16=4`