Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`4/14<6/14`
`2/14<6/14`
`2/14=6/14`
`2/14>6/14`
brak wskazówek
brak