Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`16/7>16/6`
`16/5>16/6`
`16/5<16/6`
`16/5=16/6`
Brak wskazówek
`16/5>16/6`