Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`18/4>18/3`
`18/4=18/3`
`18/6>18/3`
`18/4<18/3`
brak wskazówek
`18/4<18/3`