Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`15/2>15/3`
`15/2<15/4`
`15/2>15/4`
`15/2=15/4`
brak wskazówek
`15/2<15/4`