Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`5/15<3/15`
`4/15>3/15`
`4/15=3/15`
`4/15<3/15`
brak wskazówek
`4/15>3/15`