Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`1/7=4/7`
`2/7>4/7`
`1/7<4/7`
`1/7>4/7`
brak wskazówek
brak