Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`1/2>3/4`
`7/8>1/6`
`7/8<1/6`
`7/8=1/6`
brak wskazówek
brak