Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`3/8=5/6`
`3/8>5/6`
`3/8>1/2`
`3/8<5/6`
brak wskazówek
brak