Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`2/3<6/7`
`2/3>6/7`
`2/3=6/7`
`1/3>3/4`
brak wskazówek
brak