Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`1/3<2/3`
`1/3=2/3`
`1/3>2/3`
`3/4<1/3`
brak wskazówek
brak