Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`15/3>15/8`
`15/3=15/8`
`15/3<15/8`
`15/3=15/4`
brak wskazówek
brak