Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`5/7>3/7`
`5/7=3/7`
`5/7<3/7`
`4/7=3/7`
brak wskazówek
brak