Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`1/2=1/3`
`9/3<9/2`
`9/3=9/2`
`9/3>9/2`
brak wskazówek
brak