Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`5/11<4/11`
`3/11=4/11`
`5/11>4/11`
`5/11=4/11`
brak wskazówek
brak